Yhdistyksen säännöt

Racing Club Kouvola ry.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimenä on Racing Club Kouvola, kotipaikkana Kouvola.

2.Yhdistys on Suomen moottoriliitto ry:n jäsen.

3. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää maastomoottoripyöräilyä ja järjestää jäsenistölleen erilaisia tapahtumia moottoriurheilun puitteissa.

4.Yhdistyksen jäseniltä peritään jäsenmaksu ja liittymismaksu, joiden suuruus päätetään syyskokouksessa.Yhdistyksessä voi olla vuosijäseniä ja heidän perheeseensä kuuluvia perheenjäseniä, joita eivät koske yhdistykseen kuuluvien vuosittain päätettävät mahdolliset edut, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen asioissa. Yhdistykseen voi kuulua myös kunniajäseniä, joista yhdistyksen hallitus päättää.

5. Hallitukseen, joka on myös yhdistyksen laillinen edustaja, kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, joiden toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. Hallitus on päätösvaltainen vähintään viiden (5) hallituksen jäsenen ollessa paikalla. Hallituksen kokouksissa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänien mennessä tasan. Yhdistyksen sihteeri ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain hallituksen kokouksessa, hallituksen keskuudesta.

Yhdistyksen puheenjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana.

6. Vuosikokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi (2) toiminnantarkastajaa, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Rahastonhoitaja valitaan syyskokouksessa.

8. Tilikausi alkaa 1.1 ja päättyy 31.12. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa toiminnantarkastuskertomus helmikuun loppuun mennessä hallitukselle ja toiminnantarkastuskertomus esitellään vuosikokouksen yhteydessä.

9. Toimintakausi on yhden kalenterivuoden mittainen alkaen 1.1 ja päättyen 31.12.

10. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä.

11. Kokouskutsu on toimitettava yhdistyksen jäsenille postitse tai sähköisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12. Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Nimen kirjoittamiseen tarvitaan aina vähintään kahden henkilön nimenkirjoitus.

13. Yhdistyksen hallitus päättää mahdollisista uusista jäsenistä.

14. Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti ja yhdistys voi erottaa jäsenen hallituksen enemmistön ollessa samaa mieltä.

15. Yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä päätös ainoastaan vuosikokouksen yhteydessä ja päätös vaatii 2/3 äänten enemmistön. Toiminnan loppuessa yhdistyksen rahavarat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan, josta yhdistyksen viimeinen hallituksen kokous päättää tarkemmin.Luo kotisivut ilmaiseksi!